Nazywam się Robert Kapka

Istnieję i nadal będę istniał…